Ölçme

Ölçme, noktaların konumunu ve aralarındaki mesafeleri ve açıları doğru bir şekilde bulma tekniği ve bilimidir. Bu noktalar genellikle, ancak her zaman değil, Dünya yüzeyindeki konumlarla ilişkilidir. Genellikle arazi haritaları yapmak ve arazi mülkiyeti için sınırlar oluşturmak için kullanılırlar. Ölçme işlemini yapan kişiye ölçmeci denir. Haritacılar ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için geometri, mühendislik, trigonometri, matematik, fizik ve hukuktan yararlanırlar.

Ölçme, kayıtlı tarihin başlangıcından bu yana (yaklaşık 5000 yıl önce) insan çevresinin gelişiminde çok önemli olmuştur ve neredeyse her türlü inşaatın planlanması için bir gerekliliktir. En yaygın kullanım alanları ulaşım, bina ve inşaat, iletişim, haritalama ve arazi mülkiyeti için yasal sınırların oluşturulmasıdır.

Tesviye aleti ile çalışan bir ölçmeci.
Tesviye aleti ile çalışan bir ölçmeci.

Ölçme Tablosu, 1728 Cyclopaedia
Ölçme Tablosu, 1728 Cyclopaedia

1918'de Idaho'da tamamı kadınlardan oluşan bir araştırma ekibi.
1918'de Idaho'da tamamı kadınlardan oluşan bir araştırma ekibi.

Kökenleri

Haritacılık, tarihimizin büyük bir bölümünde var olmuştur. Eski Mısır'da Nil Nehri taşıp çiftlik sınırlarını yıkadığında, sınırlar haritacılar tarafından basit geometri kullanılarak yeniden oluşturulmuştur. M.Ö. 2700 yıllarında inşa edilen Büyük Giza Piramitleri de dahil olmak üzere birçok piramidin inşası, Mısırlıların ölçme işlemini her zaman çok verimli bir şekilde kullandıklarını göstermektedir.

Sörveyör

Haritacı, noktaların konumunu ve aralarındaki mesafeleri ve açıları doğru bir şekilde bulma becerisine sahip bir kişidir. Bu noktalar genellikle Dünya yüzeyindeki konumlardır. Bu noktaların bulunmasına "ölçme" denir. Arazi haritalarını ve arazi mülkiyeti sınırlarını yapmak için haritacılara ihtiyaç vardır. Haritacılar ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için geometri, mühendislik, trigonometri, matematik, fizik ve hukuku kullanırlar.

Farklı sörveyör türleri vardır. Bir inşaat veya bina eksperi, binaların doğru yere inşa edildiğinden ve planlama ve bina yasalarına uygun olduğundan emin olması gereken kişidir. Bir metraj uzmanı, bir bina projesinde maliyetleri takip eden kişidir. Bir hidrografik sörveyör nehirler, göller ve okyanuslar gibi su ile ilgili noktaları ölçer. Deniz sörveyörü gemileri denetleyen kişidir. Maden sörveyörü, altın madenleri veya kömür madenleri gibi yeraltı madenlerinin konumunu bulan kişidir.

İlgili sayfalar

  • Mimarlık
  • Kartografya
  • Topografya
  • Trigonometri

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3