Nearctic

Safkan yarış atı için bakınız Nearctic (at).

Nearktik, Dünya'nın kara yüzeyini bölen sekiz karasal ekozondan biridir.

Ekolojide bir eko-bölge, her biri kendine özgü bitki ve hayvanlara sahip birçok karasal ekolojik bölgeyi içeren büyük bir kara kütlesidir.

Nearktik ekosistem, Grönland ve Meksika'nın dağlık bölgeleri de dahil olmak üzere Kuzey Amerika'nın çoğunu kapsar.

Güney Meksika, güney Florida, Orta Amerika ve Karayip adaları, Güney Amerika ile birlikte Neotropik ekosistemin bir parçasıdır.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yakın Kutbu, "çeşitli habitat türlerini kapsayabilen, ancak özellikle tür seviyesinden daha yüksek taksonomik seviyelerde (cins, familya) güçlü biyocoğrafi yakınlıkları olan ekolojik bölgelerin coğrafi kümeleri" olarak tanımlanan dört Biyobölgeye ayırmaktadır.

Nearktik ekozon
Nearktik ekozon


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3