Cins

Cins, biyolojik sınıflandırmada (veya taksonomide) bir sıralamadır. Türlerin üstünde ve familyaların altında yer alır. Bir cins birden fazla tür içerebilir. Biyologlar bir cinsten bahsederken, birbirleriyle yakından ilişkili bir veya daha fazla hayvan veya bitki türünü kastederler.

Diğer taksonlarda olduğu gibi, çoğul Latince bir kelime olduğu için diğer İngilizce kelimelerden farklıdır. 'Genus' tekil, 'genera' ise kelimenin çoğul halidir.

Bir organizmanın bilimsel adını yazdırırken, ad her zaman italik olarak yazılır. Bir tür adı, önce cins olmak üzere iki bölümden oluşur. Örneğin, "Felis silvestris" ifadesinde cins Felis'tir. Cins adı her zaman büyük harfle başlar. "Felis silvestris catus" ifadesinde üçüncü kelime alt türdür ve sıklıkla kullanılmaz.

Önemli rütbelerden oluşan bir hiyerarşiZoom
Önemli rütbelerden oluşan bir hiyerarşi

Ortak bir kelime olarak

Yazılı olarak, Latince cins isimleri ortak bir isim oluşturmak için 'anglicize' edilebilir. Örneğin, Pseudomonas cinsi "pseudomonad "dır (çoğul: "pseudomonadlar"). Pratikte, gerçekten yaygın olan hayvan ve bitkilerin çoğunun zaten ortak bir adı vardır. Yani 'kedigiller' ya da 'kedigiller' demek yerine, hem aile hayvanı için hem de tüm kedi ailesi (Felidae) için 'kediler' denir.

Sorular ve Yanıtlar

S: Biyolojik sınıflandırmada cins nedir?


C: Cins, biyolojik sınıflandırmada türlerin üstünde ve familyaların altında yer alan bir rütbedir.

S: Bir cins birden fazla tür içerebilir mi?


C: Evet, bir cins birden fazla tür içerebilir.

S: Biyologlar bir cins hakkında konuşurken neye atıfta bulunur?


C: Biyologlar bir cinsten bahsederken, birbiriyle yakından ilişkili bir veya daha fazla hayvan veya bitki türünü kastederler.

S: 'Cins' kelimesinin çoğul hali nedir?


C: 'Genus' kelimesinin çoğul hali 'genera'dır.

S: Bir organizmanın bilimsel adı nasıl yazılır?


C: Bir organizmanın bilimsel adı her zaman italik olarak basılır.

S: Bir tür adının iki bölümü nedir ve hangi sırayla yazılır?


C: Tür adının iki kısmı cins ve türdür, önce cins yazılır.

S: Cins isimleri her zaman büyük harfle mi başlar?


C: Evet, cins isimleri her zaman büyük harfle başlar.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3